≡ Menu

Vinci – surfplatta för små barn

Vinci är en enkel surfplatta som har barn mellan 0-4 år som målgrupp. Tanken är att surfplattan ska vara ett hjälpmedel som inte bara är till för att barnet ska roas utan den hjälper också till att utveckla barnets kognitiva och motoriska färdigheter. OBS, sedan denna artikel skrevs 2011 har det blivit alltmer vanligt att man köper ”vanliga”surfplattor till barnen, att de ”går i arv” när man uppdaterar sin gamla. Det finns egentligen anledning att leta efter en dedikerad platta för detta ändamål.

Kurio[Uppdaterat höst 2012] Nu finns det ett ännu bättre alternativ på marknaden för barn. Ta en titt på Kurio. Detta är en billig platta för hela familjen med föräldrarkontroll och stötskydd. Desssutom kostar Kurio under 2000!

Denna lilla pryl (Vinci) för de allra minsta har en interaktiv tryckskärm som är enkel att förstå och använda. Operativsystemet är baserat på Android och är i huvudsak en mini-pc. Den är enligt uppgift inte gjord av några giftiga material, går inte att koppla upp mot Internet Wifi så att barnen surfar på skadliga sidor av misstag, och det följer med pedagogiska inlärningsprogram, videos, spel och sagoböcker i plattan när man köper den.

Vinci surfplatta

Tanken enligt tillverkaren av Vinci är att barnen ska ges ett alternativ till TV:n som man anser vara alltför passiv. Istället anser tillverkarna av Vinci att deras surfplatta erbjuder en mer stimulerande sysselsättning för de minsta.


Läsplattan innehåller dessutom en kamera och mikrofon som registrerar barnets utveckling.

Vi kan tänka oss att alla inte kommer motta denna produkt med någon större entusiasm då de menar att det är onödigt att utsätta barn för informationsstress redan i låga åldrar. Andra menar istället att ju tidigare barnen får lära sig teknologi ju mindre stress kommer de känna inför tekniken i framtiden. Dessutom hävdar förespråkarna för avancerad teknologi redan från låga åldrar att tekniken kan stimulera barnets intelligens och inlärningsförmåga.

Cityshoppa är dock inga pedagoger och ställer sig neutrala i frågan. Vi anser att det är upp till var och en att avgöra vad som är bäst för barnet. Dock tycker vi att det är en kul idé som produktutveckling betraktat, och vi tror att denna surfplatta för barn kan komma att sälja ganska bra.

Det är i skrivande stund osäkert när denna produkt lanseras i Sverige. Den går dock att köpa på Amazon.

Den stora frågan är inte om surfplattan är bra eller dålig för barnens utveckling, eller ens om den kommer säljas i stora upplagor, den stora frågan är om barnen kommer ta till sig den! I slutändan är det ju ändå de små som bestämmer vad som är roligast; en kotte eller en surfplatta? Svaret är inte på något sätt givet.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment