≡ Menu

Handel i Sverige – sämsta tillväxten i detaljhandeln på 15 år

Handeln i Sverige har det lite svårt för tillfället och enligt HUIs prognos kommer 2011 innebära den sämsta tillväxten på 15 år i detaljhandeln. 2012 ser ut att gå ungefär lika dåligt, eller sämre.

Orsaken till att svenskarna för tillfället inte ägnar sig så mycket åt handel som väntat tros helt enkelt vara oro över ekonomin i omvärlden. Man är rädda för att den skakiga Euron ska dra med den svenska ekonomin i fallet. Men frågan är dock om man ska slå på larmet och drabbas av panik över dessa siffror. Faktum är ju att de trots allt växer. Man kan kanske inte förvänta sig en evig tillväxt inom handeln…

Man tror framförallt att 2012 kommer att drabba branscher vars produkter riktar sig till köpstarka individer, som byggvaror, möbler och elektronik.

HUI tror att vinnarna i handeln under 2012 kommer att bli E-handeln, sporthandeln och handeln med dagligvaror som förstås inte är så känslig för konjunkturer. Andra branscher som också brukar klara sig igenom lågkonjunkturer är hälsobranschen och nöjesindustrin.

Vi tror vi kan räkna med ett uppsving även för självhjälps-branschen i Sverige. När hårda tider blir långdragna tenderar människor att bli mer intresserade av personlig utveckling. Under 90-talet såg vi till exempel en blommande new age-rörelse. Det som kommer starkt i Sverige nu är en hel industri baserad kring stresshanteringsmetoder som mindfluness.

Samtidigt som HUI rapporterar en ökad oro bland näringsidkare vad det gäller tillväxten så visar en undersökning från Trygg Hansa att svenska företagare faktiskt är mer oroade över influensan än vad de är över en vikande försäljning.

Vi tror att det mest framträdande symptomet av dem alla just nu är vare sig influensasymptom, eller symptom på en försämrad ekonomi hela världen, utan snarare ett symptom på rädsla som sprids av olika medier och organisationer som inte vågar annat än att haka på domedagsprofetiorna (”tänk om jag har fel”). Man brukade säga att ”sex säljer”, men det får nog ändras till ”rädsla säljer”.

Comments on this entry are closed.