≡ Menu

E- handel har blivit en vetenskap för både konsumenter och butiker

Hund framför dataskärm

E-handel blir allt enklare och bättre, men hur blir det lång sikt?

E-handel har blivit en process som alltfler konsumenter lägger mer tankeenergi och tid på. En ny undersökning menar att svenskarnas försiktiga köpbeteende under den ekonomiska krisen har inneburit att de utvecklat nya och varaktiga strategier vad det gäller e-handel. Man har blivit mer medvetna konsumenter helt enkelt. Konsumenterna letar efter de billigaste varorna, man väger kvalitet och pris mot varandra, tittar på jämförelsesajter, kontrollerar vad som sägs på Facebook och andra sociala medier om företaget, jämför med pris i den lokala fysiska butiken, etc. Detta tvingar alla butiker att ytterligare förbättra sina tjänster online. Det finns dock en del orosmoln vad det gäller den framtida utvecklingen av E-handel.

Tidningen Nätsmart rapporterar att man de senaste månaderna sett en explosion vad det gäller svenska företags utbredning på nätet. De flesta har plötsligt insett vikten av moderna E-handelssystem, som till exempel mobila plattformar, Liveshop, stark närvaro i sociala medier, etc. Det är viktigt för fysiska butiker att finnas tillgängliga överallt, att kommunicera med kunderna i olika kanaler (som Facebook och Twitter), och att kunna erbjuda billiga varor i kombination med en enkel och snabb köpprocess.

Kriget om konsumenterna på Internet trappas alltså upp ytterligare. Detta ger många fördelar för konsumenterna på kort sikt då det kommer bli allt enklare och billigare att göra sina inköp via olika alternativ inom E-handel. Det finns också en hel del nackdelar som kommer att visa sig på sikt. Vi tänker då framförallt på att det blir allt svårare för mindre och nischade webbutiker att synas online. De har helt enkelt inte de resurser som krävs, i vare sig manskap eller pengar, för att kunna konkurrera med de stora drakarna. En ensamföretagare har inte tillräckligt med tid att befinna sig på alla ställen samtidigt, och kommer att förlora slaget även om han erbjuder en överlägsen produkt. Det är nämligen förrädiskt att tro att de sociala medierna lyfter fram ”den lille mannen” och hans fina produkt. Olika idéer, humor, koncept och till och med konst har alltid chansen att bli virala tack vare att det rör sig ”om bra grejer”, men det fungerar inte så med kommersiella varor. För att marknadsföra en ”tråkig” vardagsprodukt gäller det att bygga nätverk och nöta i så många kanaler som möjligt. Detta är mycket tidskrävande, och den som lyckas är den som haft bäst strategi på nätet, och inte nödvändigtvis bäst produkt eller tjänst.

Hoppet står istället till att Google och andra sökmotorer på ett naturligt sätt ska lyfta fram de E-handlare som verkligen erbjuder bäst produkt oavsett hur stora eller små dessa företag är, och oavsett vidden av deras nätverk, etc. Men det mesta tyder istället på att Google alltmer anpassar sökresultaten på ett sätt som gynnar stora företag och märken.

Söker du till exempel på ett etablerat märke upptar deras huvudsida och undersidor en allt större del av sökresultaten (samtidigt som mer objektiva och eventuellt kritiska sidor trycks längre ner i sökresultaten). Dessutom upptar Googles betalda sökresultat en alltmer framträdande roll högt upp på första sidan av sökresultaten. Allt detta gör det svårare för de med mindre pengar och mindre nätverk att finnas med på ett naturligt sätt på Internet. Detta kan dock komma att ändra på sig igen. Google brukar vara uppfriskande flexibla vad det gäller kritik.

Trenden i det kommersiella Sverige har länge varit att mindre aktörer, som småbutiker dör och istället smälter samman i stora köpcentrum och varuhus. Allt koncentreras, och på ett typiskt svenskt manér uppstår det oligarkier och inofficiella priskarteller, liknande den vi ser mellan de stora bolagen som säljer bränsle, livsmedel, tvättmedel, etc. Resultatet blir ett utbud, och bemötande som är stöpta i samma form, och med priser som inte skiljer sig åt alls mellan butikerna.

Mångfalden riskerar även att urholkas vad det gäller E-handeln då det blir allt svårare för mindre webbutiker att synas på Google, i appar, på Facebook, etc. Men fortfarande är det något av köparens marknad online. Läs lite mer tips om lagar och regler som gäller för näthandel.  Läs också våra tips om hur du kan handla varor till fyndpriser på auktionssajter på nätet.

Comments on this entry are closed.