≡ Menu

Svenskt mode fortsätter växa internationellt

Svenska flaggan

Svenskt mode växer som exportvara

När den stora börskraschen rasade som värst i början på augusti 2011 föll Stockholmsbörsen vid ett skede i genomsnitt med över fem procent. En skakande siffra. Dock klarade sig modejätten H&M relativt lindrigt undan kraschen och föll med endast ett par procentenheter. Detta är dock inte överraskande. När andra branscher drabbas av regelbundna nedgångar står sig de svenska modetillverkarna starka.


Enligt TEKO (Sveriges Textil och modeföretag) har den svenska modeexporten växt stadigt sedan 10 år tillbaka. TEKO tror framförallt att succén kan tillskrivas branschens förmåga att förvalta det svenska kulturarvet, de anrika svenska designtraditionerna, och man har lyckats kombinera detta med de unika globala distributionsmöjligheterna som finns just nu. Svenskt mode har helt enkelt tagit tempen på vilka internationella behov som föreligger och varit snabba med att tillfredsställa dessa behov med prisvärda och kvalitetsmedvetna produkter. Detta gäller såväl modekläder, som sportkläder och olika typer av arbetskläder. Stora aktörer är utöver H&M till exempel Haglöfs, Odd Molly och Eton.

De länder som köper mest svenskt mode är Finland, Norge, Danmark samt Tyskland. USA ligger ”endast” på tionde plats på exportlistan. Där finns det alltså stora möjligheter att expandera. I övrigt ser branschen stora möjligheter i att växa i framförallt Asien som är en potentiell jättemarknad för svenskt mode. Till exempel är ett land som Korea den 15 största ekonomin i världen, och koreanerna har en viss förkärlek för svensk design. Om man lyckas få in en fot i Korea har man dessutom ett fönster utåt mot Koreas grannländer som är starkt influerade av vad som pågår i den växande jätteekonomin.

Framtiden ser ljus ut för den svenska modebranschen även om det finns vissa farhågor vad det gäller priserna på råvaror. Under 2010 nådde man nästan 40-miljardersvallen i sina exportsiffror. Exporten av kläder ökade med hela tio procent jämfört med året innan.

Vi ska dock inte överdriva svenskt modes betydelse för den svenska exporten. Totalt utgör den bara någon procentenhet av den totala exporten. Det är alltjämt mineral och energiråvaror, kemivaror, skogsprodukter och elektroindustrin (inklusive teleprodukter) som är våra viktigaste hörnpelare i exportindustrin. Men vi har trots allt stor anledning att känna stolthet över svenskt modes framfart på den internationella scenen.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment