≡ Menu

Framtidens shopping och produkter– konsumtionskulturen om 20 år

Den ekonomiska nedgång som hållit västvärlden i ett fast grepp sedan 2008 har inte ändrat våra konsumtionsvanor något nämnvärt. Man tror dock att sättet vi konsumerar och vad vi konsumerar kommer att ändras drastiskt det närmaste decenniet.

Framtiden Naturtillgångarna utarmas, befolkningen ökar och klimatförändringarna blir alltmer påtagliga. ”The consumer futures 2020 report” är en forskningsrapport sammanställd av Storbritanniens ”forum för framtiden”. De tror att det är främst fyra scenarion som kan komma att dominera framtidens konsumtionsmönster:

Min väg

I detta ganska positiva scenario (där vi lyckas överkomma den nuvarande krisen och modifiera våra distributionskedjor) blomstrar ekonomin, och entreprenörer och lokala myndigheter (nationella myndigheter har dock försvagats) frodas. Samhället har en stark framtidstro, men fördelningen är fortfarande ojämn mellan den enstaka procenten människor som äger allt, och resten av oss.

I detta scenario har det blivit allt vanligare att vi köper våra varor från lokala märken, individuella producenter samt av butiker på nätet. Vårt förhållningssätt till varumärken är oförutsägbart och beror mycket på rekommendationer från andra, och på varornas kvalitet (Ullared-konceptet är inte längre lika populärt).

Populära produkter är bland annat en apparat som mäter hur mycket energi vi gör av med, samt appar som gör etiska jämförelser på olika varor och bolag. Den scannar en produkt och spelar upp en film som visar hur den tillverkas och distribueras. År 2020 har vi även solladdare inbyggda i kläderna.

Sälj det till mig

Det andra scenariot (som också är det minst sannolika) målar upp en bild där den globala ekonomin är mycket stark och konsumenterna spenderar stora summor pengar och stora företag har blivit ännu större. Allmänheten litar på att dessa storföretag levererar lösningar på miljöproblemen.

Vi köper varor från varumärken som vi litar på och stora kvarter och byar har förvandlats till shopping-och nöjeshubbar (som MOOD).

I detta scenario utgår man från att företagen löser alla miljöfrågor och man tar inget större personligt ansvar för hur eller vad man handlar.

Lokala myndigheter är svaga, men de centraliserade nationella myndigheterna är mycket starka i detta scenario.

Populära produkter inkluderar väldigt individuellt anpassade varor, som till exempel tvålar med eget utvalda dofter, etc. Uppvärmningsanordningar för huset använder hushållets sopor som bränsle (eftersom i detta scenario ändrar man inte på sin livsstil för att anpassa sig inför klimatförändringarna).

Från dig till mig

I detta scenario är ekonomin mycket osäker och alla är oroade över klimatförändringar och det allt mer extrema vädret. Lokala myndigheter försöker desperat hitta ekonomiskt hållbara lösningar och de nationella myndigheterna är kraftigt försvagade då de förlorat allmänhetens tilltro. Man misstror även stora företag, och folk köper lokalt och direktproducerat.

Man har även börjat ägna sig åt byteshandel och odlar även mer grönsaker hemma i trädgården i så stor utsträckning som det är möjligt. I denna framtid är det mycket viktigare att marknadsföra sig med kvalitet och mun-mot-mun metoden än att förlita sig på märkeslojalitet.

Jag är i dina händer

I det slutgiltiga scenariot har världen äntligen sakta börja återhämta sig från recessionen som startade 2008. Nu har man en starkt nationell identitet, och storföretag är tvingade att följa de starka och centraliserade myndigheternas strikta miljölagar.

Konsumenterna köper i princip bara varor från varumärken som de litar på, och ingen protesterar mot att dela med sig av personliga uppgifter till företagen som tillverkar hållbara kvalitetsprodukter. De mest populära produkterna är måltider som levereras från de lokala stormarknaderna, leasade tvättmaskiner (och andra hushållsprodukter) och individuellt anpassade hälsoprodukter (till exempel pasta som berikats med just det ämne som du lider brist på).

Detta är ett ”Big Brother” scenario med en Big Brother som arbetar för samhällets bästa. Även i detta scenario är distributionen ett stort problem, med skyhöga priser på olja, och trängsel på vägarna.

Det enda man kan säga om framtiden med säkerhet är att vi inte vet hur den kommer se ut. Det finns ingen som vet med säkerhet hur våra konsumtionsmönster kommer påverkas, men det är mycket som lutar åt att vi kommer få se mer lokala ekonomier, med företag som lockar konsumenter genom att satsa på hållbara och miljövänliga produkter. Att så mycket som möjligt tillverkas lokalt kommer att vara en nödvändighet i takt med att bränslepriserna stiger.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment